Zawód Sprzedawca

Temat: kurs języka francuskiego dla JW 2943 Żagań
...minutowymi po każdej godzinie. Z wykluczeniem dni 02.05.2008r. oraz 23.05.2008r. – co przedstawia załącznik Nr 2. II. Miejsce prowadzenia zajęć Lokal wskazany przez Zleceniodawcę w Żaganiu III. Całkowity wymiar godzinowy 160 godzin IV. Zapewnienia Zleceniobiorcy 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od dnia rozpoczęcia kursu opracować i dostarczyć na adres Zleceniodawcy, autorski konspekt zajęć z uwzględnieniem Stanagu 6001 (załącznik Nr 3) – wyd. Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON wraz z nazwiskami osób prowadzących poszczególne zajęcia. Wyżej wymieniony program realizowany powinien być w formie ćwiczeń w czterech sprawnościach o następujących proporcjach: a) pisanie 10% zajęć b) słuchanie 40% zajęć c) mówienie 40% zajęć d) czytanie 10% zajęć...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2917

Szablon by Sliffka (© Zawód Sprzedawca)