Zawód Sprzedawca

Temat: Godziny w ramach etatu n-la
Pytanie odnoście godzin ponadwymiarowych. Czy jeśli uczniowie nie przychodzą na zajęcia korekcyjno kompensacyjne, powinnam dostawać za te godziny wynagrodzenie?? Pytam, bo miałam płacone za nie, a teraz dyrekcja podliczyła tylko te które się faktycznie odbyły. Kiedy zapytałam powiedziała że się pomyliła i że odliczy mi je w następnym miesiącu. Chcę się więc upewnić, jak to powinno wyglądać. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=257Temat: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Witam wszystkich. Po otrzymaniu z Poradni PP opinii o uczniu, kto podejmuje dalsze kroki, aby skierować dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Jaką rolę odgrywa wtedy wychowawca?
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=449


Temat: Wychowuj swoje dziecko dobrze...
...na temat dysleksji można znaleźć na stronach serwisu SpeT, poświęconego specyficznym trudnościom w nauce, dysleksji poświęciła również jeden ze swoich serwisów gazeta wyborcza. Im wcześniej dysleksja zostanie wykryta i zdiagnozowana, tym łatwiej jest jej przeciwdziałać. Optymalny dla dzieci wariant to wykrycie u nich ryzyka dysleksji jeszcze w przedszkolu (a najpóźniej w klasie zerowej) i skierowanie ich na dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. http://www.bpp.com.pl/?le...right=dysleksja
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=2062


Temat: Dysleksja
...klasy zerowej można już dość jednoznacznie zakwalifikować dziecko do tak zwanej grupy ryzyka dysleksji. Powinien to zrobić nauczyciel, terapeuta, pedagog lub logopeda w szkole (lub przedszkolu). Im wcześniej dysleksja zostanie wykryta i zdiagnozowana, tym łatwiej jest jej przeciwdziałać. Optymalny dla dzieci wariant to wykrycie u nich ryzyka dysleksji jeszcze w przedszkolu (a najpóźniej w klasie zerowej) i skierowanie ich na dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Nawet nie będąc fachowcem można sprawdzić, czy dziecko wykazuje symptomy dysleksji. Proszę jednak pamiętać, że pojedyncze objawy nie muszą o niczym świadczyć i że im dziecko jest młodsze, tym więcej objawów ma prawo występować w sposób naturalny. U czterolatka rysowanie lustrzanych odbić liter jest praktycznie normą, dopiero u siedmiolatka powinno poważnie niepokoić. W wieku szkolnym, kiedy...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=838


Temat: sciąga z metod i techniki turystyki i rekreacji
...II.formy zespołowej aktywności ruchowej: a)formy gimnastyczne(aerobik, gimnastyka ogolnosprawnościowa), b)gry sportowe(piłka nożna, koszykówka, siatkówka), c)gry rekreacyjno-ruchowe(tenis, kręgle), d)rekreacyjne ćwiczenia ruchowe(ścieżki zdrowia, biegi, marsze, biegi na orientację), e)wschodnie systemy samokształcenia(tai-chi, karate, judo) f)profilaktyczno-usprawniające(dla osób otyłych, starszych), g) korekcyjno-kompensacyjne(schorzenia, zaburzenia), h)sporty wodne, i)sporty zimowe, j)inne(taniec, wioślarstwo, szachy). III.formy rekreacji rodzinnej (obejmują wszystkie te zajęcia rekreacyjne, które obejmują aktywność rodziców z dziećmi. Mają na celu integrację. IV.formy masowe(obejmują duże imprezy, festyny rekreacyjne i widowiska) AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO ELEMENT: zdrowotnego stylu życia, profilaktyka chorób...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6378


Temat: Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku Wrzeszczu
...4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 6. W Szkole organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, a także w miarę potrzeb nauczanie indywidualne. 7. Każda klasa ma prawo do jednego całodziennego wyjścia w miesiącu poza teren szkoły, związanego z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych (np. do Pałacu Młodzieży, muzeum, uczelni, innych instytucji oświatowych itp.). W razie niewykorzystania w danym...
Źródło: mariuszmazepa.fora.pl/a/a,582.html


Temat: Oligofrenopedagog + kształcenie zintegrowane + terapia pedag
Ukończyłam : - studia magisterskie z zakresu edukacji zdrowotnej z rehabilitacją, - kursy kwalifikacyjne : terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika, - studia podyplomowe na UŚ z zakresu kształcenia zintegrowanego. od września będę uczestniczyć w kursie z dogoterapii. Obecnie pracuję jako nauczyciel wspomagający w gimnazjum integracyjnym, oraz prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole specjalnej. Poszukuję pracy niedaleko miejsca zamieszkania : Cieszyn i okolice.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2193


Temat: Polecam.
...kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 114 z późniejszymi zmianami) Dokumentowanie prowadzenia zajęć specjalistycznych (np. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U z 2002r., Nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami)
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=905


Temat: Rewalidacja - zez obuoczny rozbieżny.
Dzięki ci bardzo. Sprowadziłaś mnie na prawidłowy tor. Cały czas wydawało mi się, że organizując zajęcia jakby korekcyjno-kompensacyjne popełniam błąd. z twojej wypowiedzi wynika jednak, że na tym powinnam skupic się najbardziej. P.S. Nie rozpisuję się, bo przygotowuję się właśnie do wyjazdu. Jak wróce to się odezwę i, mam jeszcze kilka wątpliwości i chętnie skorzytsam z Twoich rad.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1903


Temat: Jak przekonać rodziców żeby zgodzili się na badanie dziecka
Witam serdecznie! W naszej szkole zdarzają się sytuacje odwrotne do większości przedstawionych, gdyż to rodzice często proszą o wysłanie dziecka na badanie do PPP. Trudno przewidzieć, co nimi kieruje. Na pewno dobro dziecka, ale też i w pewnym stopniu ich własna wygoda. Dzieci przebadane często otrzymują dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a więc otrzymują dodatkową indywidualną pomoc w szkole, która jest im bardzo potrzebna. Niektórzy rodzice czują się wtedy częściowo zwolnieni z dodatkowej pracy z dzieckiem w domu.
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=898


Temat: Informacja Gminy Miasto Brzeg dot. społeczności romskiej
...Kwoty w/w świadczeń są określone ustawowo. W 2007 r. zmieniono zasady dotyczące zatrudnienia asystenta społeczności romskiej i nauczyciela wspomagającego edukację dzieci romskich. Zatrudnienie możliwe jest dzięki środkom z subwencji. Środki w ramach subwencji na realizację zadań edukacyjnych dla uczniów romskich wyniosły w 2007 r. ogółem - 108.707,42 zł i przeznaczone zostały głównie na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne w brzeskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Na 36 uczniów romskich uczęszczających do brzeskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, aż 34 z nich korzysta z zajęć dodatkowych oferowanych przez szkołę. Zajęcia te prowadzone są zarówno dla uczniów romskich, jak i pozostałych. Niepokojącym problemem jest nadal wysoka absencja uczniów wywodzących się z rodzin romskich...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=9629


Temat: Rozwój poznawczy a upośledzenie umysłowe
...dzięki czemu łatwiej można uzyskać obraz tego rodzaju niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, że bez względu na schematy i wytyczne, cechy i zaburzenia mówimy o człowieku. Bibliografia Minczakiewicz E (1997):Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Wyd. Naukowe WSP, Kraków. Wyczesany J. (2002): Pedagogika upośledzonych umysłowo. „impuls”, Kraków. Czajkowska I., Herda K. (1989): Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WSiP, Warszawa. M.Clarke A. D. B. (1971): Upośledzenie umysłowe. Nowe poglądy, PWN, Warszawa. Doroszewska J. (1981): Pedagogika specjalna, PWN, Warszawa. Kielańska M: Rozwój dzieci z upośledzeniem umysłowym. Edukacja i Dialog 2000 nr 8
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=1376


Temat: DZIECKO Z RODZINY PATOLOGICZNEJ W SZKOLE
...je chwalą,nie przyjdzie im do głowy,ze w domu występuje problem alkoholowy. Dzieci te swą zaradnością chcą zrekompensować rodzicowi niepijącemu problemy,a rodzicowu pijącemu pokazać jaki jest wspaniały. Jednak kiedy te dzieci mają jakies niepowozenie,obwiniają siebie,trudno im sie z nim pogodzic,myślą ,ze to koniec swiata. Indywizualizacja pracy z dzieckiem,odnosi sie do kazdego ucznia,bo kazdy jest inny. Mozna połaczyc zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupie,z dziecmi o podobnych zaburzenich, np; dyskalkulii ,a jak wiadomo większosc dzieci ma problemy z matematyką,nawet z najlepszych i wzorcowych rodzin.Zeby zaszufladkowac dzieci z problemami,trzeba poznac całe środowisko i jak zawsze twierdzę,wprowadzić profilaktykę. Czasami łatwo się pomylić,nie wszystkie dzieci mało zdolne i rozrabiaki pochodzą z rodzin alkoholowych.
Źródło: ddawolanieopomoc.fora.pl/a/a,23.html


Temat: Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Hej, czy ma ktoś jakieś materiały do prowadzenia zajęć korekcyjno kompensacyjnych>? Jakieś ciekawe ćwiczenia? Jestem po pierwszym dniu pracy i się okazało, ze prowadze jeszcze zajęcia korekcyjno kompensacyjne Z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jeden nie słyszy, drugi nie widzi, jedna nie mówi??
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3788


Temat: Himalaje hipokryzji Hall...
...rad udziela MEN, by to wszystko ogarnąć. Co się zmieni? Na przykład to: * W podstawówce powinno pojawić się specjalnie wyodrębnione, bezpieczne miejsce dla najmłodszych uczniów. Jeśli okaże się to trudne do rezlizacji, MEN zaleca, by poszukać wśród rodziców architektów i poprosić ich o pomoc w zaprojektowaniu przestrzeni dla maluchów (sic!). * Resort proponuje, aby podstawówka organizowała również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów o szczególnych potrzebach, np. z wadami wymowy oraz zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. To jednak będzie trudne do wykonania, bo np. w woj. mazowieckim na jednego logopedę przypada ponad 8 tys., a w wielkopolskim aż 13 tys. dzieci. * Pomysł wysłania od przyszłego roku 6-latków do szkół nakłada na szkoły nowe obowiązki. Nauczyciele wychowania przedszkolnego będą...
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,301.html


Temat: praca z dziećmi mającymi opinie PP-P
w ubiegłym roku prowadziłam wyłącznie zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o upośledzeniu umysłowym. W tym roku dodatkowo mam pracować z dziećmi mającymi opinie PP-P. Moim zdaniem to już będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ale czy napewno? O nazewnictwo chodzi mi przede wszystkim ze względu na dzienniki tych zajęć, w których mam wszystko opisywać. Dyr. sprowadził mi do rewalidacji tak jak w ubiegłym roku "dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych", natomiast do pracy z dziećmi z opiniami mam "dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego" (zbiorczy - dla wszystkich uczniów jeden i ten...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5400


Temat: Rodzice szesciolatków
...reformy edukacji i obniżeniu wieku szkolnego - mówi Elżbieta Piwowarska. Krakowscy psycholodzy zaproponowali, by obniżenie wieku szkolnego zostało poprzedzone wprowadzeniem obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich. Zdaniem autorów badań nie obejdzie się też bez zatrudnienia większej liczby specjalistów, którzy będą musieli zaopiekować się dziećmi z problemami logopedycznymi i prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla sześciolatków. - Jeśli ministerstwo zdecyduje się posłać sześciolatki do szkół bez wcześniejszego przygotowania, z pewnością wzrośnie zapotrzebowanie na tego typu zajęcia, bo te dzieci nie będą sobie radzić z nauką. To będą koszty reformy, które poniesie całe społeczeństwo - przewiduje Elżbieta Piwowarska. Praca, jaką wykonali specjaliści z nowohuckiej poradni na razie nie...
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,386.html


Temat: dodatkowe godziny dla ucznia z upośledzeniem
...że uczniowi przysługują zajęcia rewalidacyjne. Rodzic odbiera to orzeczenie z Poradni i może (lecz nie musi) zanieść je do szkoły. Na tej podstawie dyrektor musi wystosować odpowiednie pismo i udać się do gminy będącej zwierzchnikiem szkoły by gmina przyznała godziny na takowe zajęcia dla ucziów. U nas jest tak, ze zajęciami rewalidacyjnymi objęci są uczniowie z orzeczeniami, natomiast dla uczniów z opiniami powinny być prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ale takich u nas w szkole nie ma.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4528


Temat: Jak przekonać rodziców żeby zgodzili się na badanie dziecka
Witam! Muszę sie podzielić z Wami trochę innymi spostrzeżeniami na temat badań w PPP w mojej szkole. Od pewnego czasu (ok. 3 lat) zauważam, że w naszej szkole SP zmieniło się nastawienie rodziców do tego typu placówki, może dlatego, że Pani Dyrektor postawiła na dodatkowe lekcje korekcyjno-kompensacyjne, bądź zaj. terapii (jest ich bardzo dużo). Rodzice widząc, że dziecko ma problem w nauce wręcz proszą o przebadanie dziecka (nagminnie), gdyż widzą, że sami w domu mu nie pomogą. Taki stan rzeczy zawdzięczamy Naszej Pani Dyrektor, bo to ona musi się tłumaczyć z każdej godz. dodatkowej i prosić o nie przed Urzędem prowadzącym naszą szkołę. Ponadto mamy bardzo dobry kontakt z PPP, panie (kilka razy w...
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=898
Szablon by Sliffka (© Zawód Sprzedawca)